< Til forsiden

Om CRO

Nå er det vel kanskje på tide å skrive litt utfyllende om praksisstedet vårt. CRO er forkortelse for Child Restoration Outreach. Organisasjonen ble stiftet i 1992 for å få bukt med det økende gatebarnproblemet i Mbale. Mange av gatebarna er flyktninger fra borgerkrigen i Nord-Uganda, som har pågått i nitten år, og mange er også foreldreløse på grunn av HIV/AIDS. Og en god del av dem har rett og slett rømt hjemmefra av forskjellige årsaker.

Ca. 400 barn er per i dag tilknyttet senteret. Her får de mat tre ganger om dagen og tilbud om fritidsaktiviteter. CRO gir også barna økonomisk støtte til skolegang. Første skritt i arbeidet er rehabilitering. Man kan ikke ta et barn rett fra gata og sende dem inn i det offentlige skolesystemet. Mange har droppet ut av skolen på forskjellige tidspunkter, og noen har ikke gått på skole i det hele tatt. Rehabiliteringsprogrammet innebærer blant annet ett års skolegang på senteret, der man lærer opp barna i de ferdighetene de trenger for å kunne begynne på skolen igjen. For dem som av forskjellige grunner ikke har mulighet til å gjennomføre vanlig skole gang, tilbys det også yrkesopplæring av forskjellig slag. CRO har vært aktive i Mbale i 13 år, og noen av de første barna som kom hit har nå begynt på universitetsutdannelse.

Et annet viktig fokusområde for CRO er naturlig nok å få barn vekk fra gata. Man jobber med å finne årsaken til at det enkelte barn havnet på gata, og gjør sitt beste for å gjenforene dem med familien sin. Dersom dette ikke lar seg gjøre, eller hvis barna er foreldreløse, finner de et sted å bo til dem og betaler husleia for dem.

Det finnes også en klinikk på senteret som behandler småskader eller henviser mer alvorlige tilfeller til sykehuset. CRO får midler fra mange forskjellige organisasjoner, blant annet Strømmestiftelsen i Norge. Noen av inntektene kommer også fra en gård i utkanten av byen, som barna er med på å drive. CRO driver også tilsvarende arbeid i Jinja og i Masaka, to andre byer i Uganda.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar